Loading...
Home2019-02-19T10:09:40+00:00

Inspireren en geïnspireerd worden!

Het Platform Enneagram Professionals verbindt Enneagram professionals uit verschillende stromingen, om met elkaar kennis te delen, van elkaar te kunnen leren en samen deskundigheid te vergroten zodat we de waarvolle boodschap van het enneagram kunnen vertalen naar de wereld om ons heen.

Word participant

Zoek een prof

Nieuwsbrief

Wat is het enneagram?

Het enneagram is gebaseerd op eeuwen oude spirituele filosofieën en tradities en veel hedendaagse psychologische inzichten. Het wordt op veel verschillende manieren gebruikt en kent verschillende stromingen. De gemene deler is, is dat het op milde wijze diepgaande inzichten geeft in de verschillende manieren waarop we in de wereld staan en de innerlijke drijfveren, strategieën en verdedigingsmechanismen die daar onder liggen. Als we ons daarvan bewust worden, zien we dat onze gewoontepatronen ‘als een masker zijn’, die ons in meer of mindere mate beperken.

Het enneagram biedt een soort plattegrond om onze “ware aard”, met al haar mooie krachten en talenten te herontdekken, waardoor onze (samenwerkings) relaties met anderen eveneens verdiepen. Het is daarmee inzetbaar voor persoonlijke groei, team- en organisatie-ontwikkeling.

Agenda

Themabijeenkomst: enneagram en opstellingen
10 maart 2019

PEP dag: teams en organisaties
5 april 2019

Themabijeenkomst: enneagram en innerlijk kind
23 juni 2019

Maak kennis met het enneagram: gezamenlijke dag met de ESN
28 september 2019

PEP dag: enneagram prisoners project
1 november 2019

Themabijeenkomst: enneagram en christendom
24 november

ESN dag: return to the land of your soul
30 maart 2019

vrijdag 5 april 2019; 10.00 – 18.00

Eerstvolgende PEP-dag

Op de halfjaarlijkse PEP-dag, die weer plaatsvindt in de Drakenburg in Baarn, wordt aandacht besteed aan “Het ennegram in organisaties” Charlotte van der Moolen laat ons zien hoe zij het enneagram gebruikt bij coaching van teams en organisatie ontwikkeling. Het beloofd een inspirerende dag te worden waarin vooral veel leuke tools en inzichten aangereikt worden om met teams te kunnen werken.
> Meer informatie & aanmelden

Zondag 10 maart 2019; 9.30 – 12.30

Themabijeenkomst:
enneagram en opstellingen

Dit jaar starten we met themabijeenkomsten waarbij een onderwerp wordt uitgediept en gedeeld met alle aanwezigen. Er is ruimte voor oefeningen en onderlinge uitwisseling over een bepaald thema. De eerste keer is het aan Frits van Kempen. Hij zal zijn ruime ervaringen met het enneagram en opstellingen met ons delen.
> Meer informatie & aanmelden

2910, 2018

Samen meer dan de som der delen

29 oktober 2018|

Ter afronding van een onderzoek naar het gedrag van een jonge vrouw die op de high care afdeling binnen een psychiatrische instelling verblijft, heb ik een verslag geschreven over mijn bevindingen. Nog voor we dit konden bespreken, kreeg ik van de betrokken psychiater een A4tje terug met opmerkingen over wat er aan mijn verslag niet klopte. Direct trad mijn ‘vieren patroon’ in werking. Ik ging twijfelen aan mijzelf, zag mijzelf als inferieur aan de psychiater, trok me terug en klapte dicht. Gelukkig herken ik dit patroon steeds sneller waardoor ik