Onderzoeksgroepen2018-10-16T16:15:44+00:00

Onderzoeksgroepen

Onder leiding van Annerieke van Wijhe wordt onderzocht op welke wijze het enneagram toepasbaar is binnen de zorg voor mensen die binnen de chronische psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en (op termijn) de ouderenzorg verblijven.

Op dit moment is er een publicatie gemaakt waarbij de vraag centraal staat op welke manier het enneagram toepasbaar gemaakt kan worden voor mensen die binnen de langdurige zorg verblijven. De drie centra staan daarbij centraal.

Ook is er een eerste opzet ontwikkeld voor een proces om tot (wezenlijke) gedragsveranderingen te komen. Omdat de doelgroep afhankelijk is van zorg is het van belang dat de omgeving van de cliënt wordt meegenomen in het veranderproces. Binnen de onderzoeksgroep wordt daarom gesproken over het aanbieden van lezingen/workshops/trainingen en in de toekomst eventueel een opleiding.

We zijn op zoek naar enneagramkenners die het leuk vinden om over de inhoud van dit vraagstuk en uitwerking in de praktijk mee te denken zodat we bestaande ideeën kunnen toetsen en tot nieuwe kennis kunnen komen.

Aanmelden voor deze onderzoeksgroep kan bij Annerieke van Wijhe; annerieke@veritha.nl 06 47 95 77 99