Werkgroep Energetisch en Systemisch werken2018-10-16T16:14:13+00:00

Werkgroep Energetisch en Systemisch werken

Het enneagram is vooral bekend als model om de persoonlijkheid van mensen te typeren. Een andere kijk op het enneagram ziet het als een symbool voor negen energieën die in elk mens in onderlinge wisselwerking zijn. Het doel van deze werkgroep is om te onderzoeken en te ervaren hoe energetisch en systemisch met het Enneagram gewerkt kan worden.

Elke bijeenkomst wordt – volgens het principe van halen en brengen – door een van de leden voorbereid. Dat kan vanuit heel verschillende uitgangspunten. Bijvoorbeeld om een interessante werkwijze te demonstreren, een theorie te toetsen, of een oefening uit te proberen. Het thema hoeft niet uitgekristalliseerd te zijn, in de werkgroep staan juist onderzoeken, experimenteren en leren centraal. De bijeenkomsten zijn altijd ontspannen, leerzaam en inspirerend.

Thema’s voor de volgende bijeenkomsten

• Dante’s Divina Comedia (loopt nu)
• Energetische oefeningen voor Buik – hoofd – hart
• de (mogelijke) relatie tussen punt 3, 6 en 9 en de drie energieën Sattva, Rajas en Tamas uit de Bhagavad Gitta (sparren; mogelijk nieuwe werkvormen uit destilleren)
• De helende werking van ziekte-opstellingen en eventueel: relatie met de chakra’s / geschonden rechten
• Muziek en het enneagram
• Kindscenario’s in relatie tot communicatiestijlen
• Natuur & het enneagram
• Passies & deugden

Praktische kant

1. De eerstvolgende data voor de bijeenkomsten zijn: woensdag 5 september en 10 oktober 2018. Daarna gaan we weer nieuwe data prikken.
2. De werkgroep start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur). Omstreeks 22.00 uur ronden we af.
3. We komen bij elkaar in Harderwijk, Drielandendreef 52e, of een incidentele keer in Amersfoort.
4. De ruimte wordt doorgaans door één van de leden beschikbaar gesteld. Incidenteel moet misschien een keer ruimte worden gehuurd, waarvoor de kosten ca. € 10 per avond zullen zijn.
Wil je eens kennismaken of lid worden van deze groep, meld je dan aan bij Irmgard van der Vegt: info@irmgardvandervegt.nl, tel. 06-19 055 222.
Voor informatie kun je terecht bij Leo Castelein: leo@enneagramstudies.com, tel. 050 309 57 50 of Irmgard van der Vegt: info@irmgardvandervegt.nl ; 06-19055222.