PEP-dag2018-11-01T17:27:22+00:00

“Dante’s Divina Commedia”

Dante’s Divina Commedia behoort tot de top van de wereldliteratuur en wordt tot in onze tijd diepgaand bestudeerd. Het is al eeuwenlang een inspiratiebron voor theologen, letterkundigen en kunstenaars als Botticelli, Doré en Dalí. Belangrijke psychologen als Jung en Assagioli zijn er door beïnvloed.

Een initiatieboodschap

Dante beschrijft het proces dat een mens terugleidt naar zijn oorsprong, naar de bron, de oergrond van zijn bestaan. Op het eerste oog lijkt Dante het kerkelijke standpunt te eerbiedigen, waarbij de Kerk zich aanmatigt de “middelares” te zijn tussen gelovige en waarheid, omdat de gelovige daar zelf geen toegang toe zou hebben.

Bij nader inzien blijkt het echter een initiatie- of transformatieproces te beschrijven. Een innerlijke weg die, als hij volledig en tot het eind toe gegaan wordt, tot het “aanschouwen van God”, innerlijke realisatie of heelheid kan leiden. Door een reeks van transformaties wordt hij terug naar zijn oorsprong geleid, waar hij in onschuld wordt wedergeboren als de nieuwe mens.

Dante & het enneagram

De transformerende procesgang zoals die in de Commedia wordt verteld past goed bij het Enneagram. Al onderzoekend ontstaat een steeds beter inzicht in hoe dergelijke processen verlopen en hoe die begeleid kunnen worden. Dit is van grote waarde voor zelfrealisatie en bij coaching, counseling en therapie.

Op deze PEP-dag zullen we de transformatiefasen zoals Dante die beschrijft doorlopen. De dag wordt een “belevenis”, waarin je door de verschillende fasen wordt begeleid door muziek, informatie en verschillende oefeningen, gebaseerd op inzichten uit het Enneagram. Er wordt een uitgebreid werkboek verstrekt, met informatie en oefeningen die je in je eigen praktijk goed zelf kunt gaan toepassen.

Voorbereiding (!)

Ter voorbereiding wordt aangeraden een samenvatting te lezen van de Divina Commedia, beschikbaar gesteld door Leo Castelein. Bij aanmelding bij onze secretaris mag je aangeven of je de korte (30 pag.) of lange versie (106 pag.) wenst.

Datum

Vrijdag 2 november 2018

Plaats

Conferentiecentrum Drakenburg
Zie voor route: www.drakenburg.nl

Programma

9.30 uur: Inloop met koffie & thee
10.00 uur: Info & mededelingen
10.15 uur: Start ochtendprogramma
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Start middagprogramma
17.00 uur: Hapje en een drankje

Kosten

€ 40 voor leden, € 100 voor niet-leden, incl. koffie/thee, uitgebreide lunch en naborrelen. Introducé(e)s kunnen éénmalig kennis maken en betalen € 55.
Besluit je aan het einde van de dag lid te worden, dan krijg je alsnog € 15 reductie.

Graag contant in gepast geld af te rekenen! (Pinnen is niet mogelijk).

Aanmelden

Geef je op – graag vóór 26 oktober a.s. – door een mail te sturen naar info@enneagramplatform.nl
Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met onze secretaris, Diny Eggen, 06-13 802 679.

Graag tot vrijdag 2 november a.s.!

Je kunt deelnemen als je na een enneagramopleiding professioneel werkt met het enneagram.