Toepassing2018-10-16T15:05:41+00:00

Toepassing van het enneagram

Creatie procesmodel

Tekst nog op te stellen: Toelichting op andere toepassingsmogelijkheden van het enneagram als procesmodel, model om te laten zien en ervaren hoe creatieprocessen verlopen; misschien link naar ontwikkelingspsychologie? En hoe mensen hun eigen belemmeringen in stand houden of bewust eruit kunnen leren stappen.
Linkje naar werkgroep E&S?
Leo vragen hiervoor?

Er zijn ook coaches die systemisch / energetisch werken met het enneagram en helder maken hoe en waarom de cliënt onbewust bepaald gedrag (en dus ook bijbehorende problemen) creëert tot op dat moment, en hoe in plaats daarvan met nieuw verworven inzichten – door creëren van meer bewustzijn of aanwezigheid in hoofd – hart – lijf (de drie centra van intelligentie) – effectiever en gezonder gedrag ook mogelijk is.

Het spirituele enneagram

volgt

Toepassing van het enneagram

Het enneagram kan ingezet worden bij
• individuele therapie of coaching
• relatiecoaching,
• trainingen of workshops op het gebied van persoonlijke groei, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling

Coaching / therapie

Het enneagram kan een coach/therapeut of trainer inzetten om een cliënt diepgaand inzicht te geven in zichzelf. Bijvoorbeeld inzicht in de achtergrond van de problematiek die bij een cliënt of bij meerdere cliënten speelt of juist om inzicht te geven in iemands kwaliteiten. Door dat iemand zich bewust worden van de onderliggende motivatie van zijn handelen, ontstaat de mogelijkheid oude pijn te verwerken, zodat er minder overgevoeligheid ontstaat op bepaalde aspecten. Door bewustzijn te creëren op de drijfveren en zo te werken aan belemmeringen die er in eerdere levensfasen zijn gevormd, ontstaat er meer ruimte voor gezond gedrag vanuit de Ware Aard of essentie, waardoor iemand veel effectiever wordt en meer vanuit vrijheid en verbinding kan leven en werken.

Relaties en teams

Behalve door bewustwording te creëren op eigen gedrag en de gevolgen ervan, kan inzicht in wat een ander drijft helpen om meer compassie of acceptatie voor het gedrag van de ander te creëren. Het maakt zichtbaar waarom we elkaar soms niet verstaan en geeft allerlei handvatten om mensen meer in hun “kracht” te helpen komen, (samenwerkings)relaties te verbeteren en talent optimaler in te zetten in samenwerking.

Organisatieontwikkeling

In innovatie- en veranderingsprocessen heeft ieder type zijn/haar eigen talent, dat uiteraard het beste werkt als mensen bewuster of “hoger gezond” zijn. Er is (wetenschappelijk bewezen) een nauwe relatie te leggen met het gezondheidsniveau van teams en hun functioneren. Een combinatie van het persoonlijkheidsmodel en het procesmodel geeft enerzijds handvatten voor persoonlijke groei en effectiever gedrag van individu en teams, en maakt anderzijds helder hoe je ervoor kunt zorgen geen enkele stap in het innovatieproces over te slaan, met handvatten voor wie wanneer met welk talent in te zetten en hoe je dit talent “wakker” kunt maken.

Ben je op zoek naar een coach/therapeut of trainer en wil je in contact komen met één van onze professionals klik dan hier voor iemand bij jou in de buurt (kleine vorm van het kaartje?)

Het enneagram internationaal

International Enneagram Association (IEA) Affiliate Netherlands was voorheen onderdeel van het PEP, maar is per 1 januari 2017 in een aparte stichting ondergebracht. Meer informatie over deze stichting vind je op https://www.ieanetherlands.com/nl/over-iea-nederland

De International Enneagram Association is opgericht in 1994 in de Verenigde Staten, door een groep van belangrijke Enneagram opleiders: Maria Beesing, David Daniels, Theodore Donson, Andreas Ebert, Russ Hudson, Kathy Hurley, Patrick O’Leary, Helen Palmer and Don Riso.

De missie van de IEA is om een grotere deskundigheid in het gebruik, haar theorie en toepassing van het enneagram wereldwijd uit te dragen, waarbij diversiteit van benadering verwelkomd wordt.
Meer informatie is te vinden op: https://www.internationalenneagram.org/

Wat mensen zeggen over het enneagram:

Het enneagram helpt mij om de diepere drijfveren van mijn gedrag te doorgronden. Het helpt me om mijn ware zelf aan de wereld te tonen en in anderen de mens achter de verschijning te (blijven) zien. In mijn werk binnen de Geestelijke gezondheidszorg is dit bijzonder goed bruikbaar.
Annerieke van Wijhe

In loopbaancoaching en re-integratie is het enneagram voor mij een geweldig hulpmiddel. Enerzijds alleen al voor mijzelf, omdat de psychologische inzichten me helpen om met de cliënt tot de kern van het probleem en de oplossing ervan te komen. Anderzijds biedt het de ander een ongelooflijke schat aan inzichten en oefeningen om bewuster te worden, je te ontdoen van het zo energievretende masker en belemmerende patronen en je op een “natuurlijke” manier te ontwikkelen. Typespecifieke “sleutels” helpen bij keuze van beroep, werkomstandigheden en geven leidinggevenden handvatten om het talent van hun medewerker(s) beter uit de verf te laten komen, de re-integratie goed te kunnen ondersteunen en eventuele communicatieproblemen op te lossen.

Nog anderen vragen om iets te schrijven.