PEP2018-10-29T19:25:13+00:00

Missie

Het Platform Enneagram Professionals is stichting waar kennis en kunde over het enneagram gedeeld kan worden.
De stichting heeft als doel:

  • Het stimuleren van professionalisering rondom het Enneagram in coaching, therapie, training en organisatieontwikkeling.
  • Het bevorderen van de bekendheid van het Enneagram en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (bron: Statuten).

Het PEP is met nadruk een niet-commerciële organisatie, die gelegenheid biedt tot inspireren en geïnspireerd worden. Het platform staat open voor alle stromingen en technieken waarmee professionals met het Enneagram werken.

Visie

Binnen het platform is ruimte om kennis over het Enneagram te verdiepen en uit te breiden. Het staat open voor alle stromingen van het enneagram en stimuleert de dialoog over de verschillende kijkwijzen en richtingen.

Strategie

Het Platform streeft haar doelen na door:

  • Het organiseren van twee landelijke bijscholingsbijeenkomsten (de PEP dagen)
  • Het stimuleren en mede faciliteren van intervisiegroepen, werkgroepen en onderzoeksgroepen
  • Het organiseren van themabijeenkomsten, congressen en andere evenementen die bijdragen aan het doel van de stichting
  • Het zoeken en behouden van samenwerking met andere enneagram stichtingen in en rondom Nederland

Zoek een professional

Zoekt u een professionele enneagramcoach, -therapeut, -trainer of opleider of manager die werkt met de inzichten uit het enneagram?

Participanten van het Platform Enneagram Professionals hebben een enneagram opleiding gevolgd bij één (of meerdere) van de opleiders in Nederland of daar buiten, volgen regelmatig (onze) bijscholingsdagen én zijn als professional werkzaam met het enneagram om mensen te begeleiden of trainen op het gebied van persoonlijke groei, team- of organisatieontwikkeling.

Vind de professional in uw regio

Aanmelden als participant

Als je één (of meerdere) Enneagram-opleiding(en) hebt gevolgd in Nederland of op internationaal niveau én professioneel werkt met het enneagram in een functie van coach, therapeut, trainer, opleider of manager, dan kun je je aanmelden als participant.
Als participant kun je deelnemen aan de verschillende PEP bijscholingsdagen, intervisie-, werk- en onderzoeksgroepen en andere activiteiten van het PEP, lid worden van onze besloten facebookgroep en linkedingroep om kennis en vragen te delen, je ontvangt onze nieuwsbrief en als je wilt kun je als professional opgenomen worden op de zoekpagina. Je onderschrijft natuurlijk dan ook de doelstelling van ons Platform.
Na het invullen van het aanmeldformulier ontvang je bericht van onze secretaris.
Wil je eerst komen kennismaken? Meld je dan aan als belangstellende (link naar die pagina)!

Aanmeldformulier participant

Aanmelden als belangstellende

Wil je kennis maken met het Platform Enneagram Professionals? Als je een (of meerdere) Enneagram-opleidingen hebt gevolgd in Nederland of op internationaal niveau én professioneel werkt met het enneagram in een functie van coach, therapeut, trainer, opleider of manager, dan kun je je aanmelden als belangstellende.
Als belangstellende ontvang je onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de PEP-bijscholingsdagen. Je kunt éénmalig meedoen met de PEP-dag tegen betaling van het introductietarief.
Na het invullen van het aanmeldformulier ontvang je bericht van onze secretaris.

Aanmeldformulier belangstellende

Organisatie

Bestuur

Het bestuur geeft richting aan de missie en visie van het PEP. Zij bestaat uit vier personen die allen participant van het platform zijn:

Annerieke van Wijhe (voorzitter)

Diny Eggen (secretaris)

Monique van Lierop (penningmeester)

Irmgard van der Vegt (communicatie)

Het bestuur komt eens per 2 à 3 maanden bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.

Kerngroep

De kerngroep heeft als taak het mede organiseren van de PEP dagen die twee keer per jaar worden gehouden en andere, minder frequente, bijeenkomsten zoals een congres of themabijeenkomst. De kerngroep bestaat uit circa zeven leden, waaronder twee bestuursleden en vijf andere vertegenwoordigers van het platform. Via de activiteiten die georganiseerd worden, krijgen de participanten de kans om zich verder te verdiepen in de veelzijdigheid van het Enneagram hetgeen ten goede komt aan het professionele gebruik ervan.
De kerngroep vergadert drie tot vier keer per jaar. De leden van de kerngroep zijn: Annerieke van Wijhe (voorzitter), Irmgard van der Vegt (communicatie), Fransje Sollewijn Gelpke, Margot Rijswijk, Mark Jan Kleiborn, Ellen Gerritsen en Charlotte van der Moolen. Wil je meer weten over de kerngroep of heb je interesse om mee te doen/denken, neem dan contact op met Annerieke van Wijhe (06 47 95 77 99)

Adviesraad

De adviesraad heeft een belangrijke netwerkrol en zorgt mede voor de toestroom van enneagram professionals. De leven van de adviesraad hebben feeling met wat er nationaal en internationaal speelt rondom het enneagram, leggen contacten met opleidingen en leggen contact met opleidingsinstituten om de toestroom van deelnemers te bevorderen.
De adviesraad komt eens per jaar samen met het bestuur en bestaat uit: Willem- Jan van de Wetering, Frits van Kempen en Margot Rijswijk.
Als je interesse hebt in een adviserende rol binnen het PEP, neem dan contact op met Annerieke van Wijhe (06 47 95 77 99).
Ben je als opleidingsinstituut geïnteresseerd in het platform, neem dan contact op met Margot Rijswijk (06 24 98 00 09)

Organigram

PLATFORM ENNEAGRAM PROFESSIONALS

Statuten

Download hier de stichtingsakte PEP.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring kunt u downloaden of bekijken