Onderzoeksgroep Enneagram en Psychiatrie
Onder leiding van Annerieke van Wijhe start binnenkort deze onderzoeksgroep.

In het enneagram vond zij een model dat een beschrijving geeft van onbewuste drijfveren van het gedrag en de nadruk legt op de ontwikkeling van dat wat gezond is, in plaats van de behandeling van ‘dat wat niet gezond’ zou zijn.

Op dit moment gebruik ze het enneagram door bij hulpvragen de ontwikkeling volgens de drie centra in kaart te brengen. Bij de start van een traject wordt de fysieke ontwikkeling (kalender leeftijd, levensfase, mate van lichamelijk welzijn enz.) in kaart gebracht. Het sociaal- emotioneel functioneren en het cognitief functioneren (uitgedrukt in een leeftijdsfase en geen IQ cijfer). Op basis van dit ontwikkelingsniveau werk ik met de omgeving van de cliënt om de context dusdanig te organiseren dat ingespeeld kan worden op iemands behoeften. Een uitgangspunt daarbij is dat (probleem)gedrag ontstaat omdat het ‘iets’ oplevert. Als dat wat het oplevert wordt (h)erkent en de onderliggende behoefte vervult, dooft het gedrag dat als problematisch wordt ervaren (in de meeste gevallen) uit.

Omdat ze de toepasbaarheid van het enneagram graag verder wil uitwerken en uitdragen is ze op zoek naar mensen die mee willen denken over het gedrag dat mensen vanuit verschillende persoonlijkheidsstructuren vertonen als zij stress ervaren en de behoefte die ze eigenlijk hebben (wat levert het gedrag op en is dit voor verschillende persoonlijkheidsstructuren hetzelfde of juist anders?).

Daarnaast speelt de vraag of het niet zo zou kunnen zijn dat mensen, die zich in een afhankelijkheidssituatie begeven (zoals dat in zorginstellingen het geval is) vanuit bepaalde(onderliggende) problematiek gedrag vertonen dat lijkt op een persoonlijkheidstype, maar voorkomt uit een onderliggend trauma, probleem of stoornis. Zo is bijvoorbeeld opgevallen dat bij een basaal gevoel van onveiligheid mensen gedrag vertonen dat lijkt op dat van een zes, maar voorkomt uit een onveilige hechting o.i.d.. Door voorspelbaarheid te geven, ontstaat rust en ontspanning waardoor iemands eigenlijke persoonlijkheidsstructuur meer zichtbaar wordt.

Als er mensen zijn die (in eerste instantie) over deze vragen mee willen denken zou zij daar graag mee in contact komen. Wellicht is het mogelijk om vanuit deze onderzoeksgroep een intervisie- of werkgroep op te richten met als thema ‘geestelijke gezondheidszorg’, dat kan dan altijd ontstaan. Vanwege het grote onontgonnen gebied leek het me verstandig om met onderzoeksvragen te starten die al dicht bij de praktijk liggen.

Afhankelijk van de woonplaats van de verschillende deelnemers, kunnen we een locatie bepalen waar we samenkomen of (zoals op de PEP dag werd voorgesteld) van Skype gebruik maken.

Aanmelden voor deze onderzoeksgroep kan bij Annerieke van Wijhe, annerieke@veritha.nl
of telefoonnummer 06 47 95 77 99.