Werkgroep Energetisch en Systemisch werken

Het enneagram is vooral bekend als model om de persoonlijkheid van mensen te typeren. Een andere kijk op het enneagram ziet het als een symbool voor negen energieën die in elk mens in onderlinge wisselwerking zijn. Het doel van deze werkgroep is om te onderzoeken en te ervaren hoe energetisch en systemisch met het Enneagram gewerkt kan worden.

Elke bijeenkomst wordt - volgens het principe van halen en brengen - door een van de leden voorbereid. Dat kan vanuit heel verschillende uitgangspunten. Bijvoorbeeld om een interessante werkwijze te demonstreren, een theorie te toetsen, of een oefening uit te proberen. Het thema hoeft niet uitgekristalliseerd te zijn, in de werkgroep staan juist onderzoeken, experimenteren en leren centraal.

De bijeenkomsten zijn altijd ontspannen, leerzaam en inspirerend.

Thema’s voor de volgende bijeenkomsten zijn:

Praktische kanten:

Voor informatie kun je terecht bij Leo Castelein: leo@enneagramstudies.com, tel. 050 309 57 50 of Irmgard van der Vegt.
Wil je ook meedoen, meld je dan aan bij Irmgard van der Vegt: info@irmgardvandervegt.nl, tel. 06-19 055 222.