De Werkgroepen
Binnen het Platform voor Enneagram Professionals zijn een aantal werkgroepen actief. Iedere participant kan deelnemen aan een van de werkgroepen voor zover er nog plaats beschikbaar is of zelf een werkgroep starten in overleg met de bestuursleden.
Het doel van een werkgroep is leden van het PEP in staat stellen kennis en ervaring m.b.t. het gebruik van het Enneagram onderling uit te wisselen en verdieping bieden in bepaalde toepassingsgebieden. Ook zal steeds ruimte worden geboden voor onderlinge consultatie bij ervaren professionele problemen.
De kosten van organisatie en verzorging worden met elkaar gedeeld. Elke groep maakt onderling afspraken over frequentie, duur en plaats van samenkomst, interne werkwijze, taakverdeling en eventueel andere afspraken.
Elke werkgroep heeft een trekker/contactpersoon die de bijeenkomsten organiseert en waar participanten terecht kunnen voor vragen of aanmelding. 

De volgende werkgroepen zijn actief:

Werkgroep energetisch en systemisch werken met het Enneagram

Doel: onderzoeken naar toepassingsmogelijkheden in brede zin rondom de combinatie van Systemisch en Energetisch werk en het Enneagram.
Contactpersoon is Irmgard van der Vegt, bereikbaar via info@irmgardvandervegt.nl


Intervisie groep Zuid-Oost met bijeenkomsten in Ravenstein of Geffen.
Doel: casebespreking en verdieping van onderwerpen die de leden aandragen zoals Enneagram en chakra’s; uitdieping valkuilen per type, etc.
Contactpersoon is Jacques van Hees. Bereikbaar via: jacques@persoonlijke-coaching.nl

Intervisie groep Den Haag actief in Den Haag/Rotterdam.
Doel casebespreking, interventies, relaties leggen met diverse disciplines, o.a. met NLP, etc.
Contactpersoon is Margot Rijswijk. Bereikbaar: margot@reflect-lci.nl