Principes van het Energetisch werken met het Enneagram

Vorig jaar zijn we gestart met THEMABIJEENKOMSTEN, waarbij een onderwerp wordt uitgediept en gedeeld met alle aanwezigen. Er is ruimte voor oefeningen en onderlinge uitwisseling voor een bepaald thema. We gaan twee themabijeenkomsten organiseren. Jullie kunnen onderwerpen bij ons aandragen. Een themabijeenkomst gaat door bij een minimale opgave van 10 deelnemers.

Datum eerstvolgende themabijeenkomst

Een zondag in juni 2020 (exacte datum volgt nog)

Locatie

Het ampt in Nijkerk: https://www.amptvannijkerk.nl/

Programma

inloop: 12.45 uur
start programma 13.00 uur
pauze met koffie en thee
afronding 17.00 uur

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur

Kosten Themabijeenkomst

De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor deelnemers van het platform en geïnteresseerden met een coach achtergrond die kennis hebben van het enneagram. Voor de bijeenkomst wordt € 10 gevraagd om de kosten van de locatie te dekken.

Graag contant in gepast geld af te rekenen. (Pinnen is helaas niet mogelijk).

Aanmelden

Geef je op door een mail te sturen naar info@enneagramplatform.nl
Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met onze secretaris, Diny Eggen, 06-13 802 679.

Je kunt deelnemen als je participant van het PEP bent of basiskennis van het enneagram hebt en geïnteresseerd bent in één van de opleidingen.