Adviesraad

De adviesraad heeft een belangrijke netwerkrol. Het bestuur en de adviesraad vergaderen 1x per jaar. Tijdens dit overleg worden algemene zaken besproken en nieuwe ideeën voor de toekomst uitgewisseld.


De adviesraad bestaat op dit moment uit: