De Kerngroep

Naast het bestuur van het Platform voor Enneagram Professionals is ook de kerngroep actief. De kerngroep heeft tot taak het mede organiseren van de PEP dagen die twee keer per jaar worden gehouden en andere, minder frequente, bijeenkomsten zoals een congres. De kerngroep bestaat uit circa zeven leden, waaronder twee bestuursleden en vertegenwoordigers van de diverse intervisie-/ onderzoeks- en werkgroepen. Via deze PEP dagen krijgen de participanten steeds de kans om zich verder te verdiepen in de veelzijdigheid van het Enneagram hetgeen ten goede komt aan het professionele gebruik van het enneagram ter verdieping van het vak zoals bijvoorbeeld: coaching, therapie, het geven van workshops en trainingen en het begeleiden van mensen in hun bewustwordingsproces.

De kerngroep faciliteert het uitdragen van kennis over het enneagram intern, in de vorm van het organiseren van de PEP-dagen en het onderhouden van contacten met de intervisie-, werk- en onderzoeksgroepen. Daarnaast wordt het uitdragen van de kennis over het enneagram extern gefaciliteerd door congressen te organiseren en door nieuwe leden te enthousiasmeren en bij het PEP te betrekken.

De kerngroep vergadert drie tot vier keer per jaar en organiseert en bereidt de PEP-dagen voor in overleg met het bestuur. De onderwerpen die gekozen worden dienen gedragen te worden door de participanten. Om dat te bewerkstelligen consulteren bestuur en kerngroep regelmatig de participanten over mogelijke interessante onderwerpen.

De leden van de kerngroep zijn: Margot Rijswijk (voorzitter), Irmgard van der Vegt, Fransje Sollewijn Gelpke, Annerieke van Wijhe, Mark Jan Kleiborn, Ellen Gerritsen en Charlotte van der Moolen. Wil je meer weten over de kerngroep of heb je interesse, neem dan contact op met Margot Rijswijk (06-249 800 09)