Missie en visie

Het Platform Enneagram Professionals is een Stichting, opgericht op 22 juni 2006 en heeft zich ten doel gesteld:

Het platform is een plek om kennis te delen en deskundigheid te verdiepen. Het, met nadruk niet-commerciële platform, biedt gelegenheid tot inspireren en geïnspireerd raken. Het biedt de gelegenheid tot verbinding. Het platform staat open voor alle stromingen en technieken, waarmee professionals met het Enneagram werken. Het platform stimuleert professionalisering rondom het Enneagram en bevordert de bekendheid van het Enneagram als model om mee te werken.

De Stichting wil dit doel onder meer bereiken door: