Wat zijn Participanten?

Oprichting PEP
Op 9 februari 2006 werd aan de oprichtingsbijeenkomst van het Platform door 96 mensen deelgenomen. Dit resulteerde in de officiële oprichting van de Stichting Platform Enneagram Professionals  op 22 juni 2006.
Er werd gekozen voor een stichtingsstructuur, omdat er geen winstoogmerk bestaat. Feitelijk heeft een stichting geen ‘leden’, zoals bij een vereniging, zodat er over het algemeen gesproken wordt over participanten.  Toch kunnen we het niet altijd voorkomen dat het woord lid of leden ook vaak gebruikt wordt, maar officieel gaat het dus om participanten.

Procedure aanmelding
Na aanmelding bij de secretaris komt een nieuw lid op de participantenlijst te staan. De secretaris stuurt deze persoon een code waarmee hij of zij zijn gegevens kan uploaden. De gegevens zijn bedoeld voor de andere leden van het Platform. Iemand kan zich zo binnen het Platform profileren, terwijl de overige leden kunnen zien wat hij of zij te bieden heeft aan het Platform.  Het is niet de bedoeling dat er via de participantenlijst reclame wordt gemaakt. Uitingen welke wijzen op mogelijke reclame worden geweerd.

Om je aan te melden ga je naar lidmaatschap