Oprichting IEA affiliation
Zoals een groot aantal van jullie al op de afgelopen PEP-dag in november hebben vernomen is het Enneagram Platform druk bezig met de voorbereidingen om een IEA Affiliation in Nederland op te zetten per 1 januari 2013. Aangezien het PEP al een goede basis heeft qua organisatiestructuur, leden en activiteiten is de stap om een IEA Affiliation in Nederland op te zetten niet zo heel groot.

Wat betekent dit voor jou als PEP-lid?
Aan het PEP zelf verandert niet zo heel veel, het bestuur blijft hetzelfde, de kerngroep blijft hetzelfde en de twee-jaarlijkse workshopdagen blijven bestaan.

Aanvullend hierop kunnen wij door ons IEA lidmaatschap voor gereduceerde tarieven, zoals je van het PEP gewend bent, interessante en internationale sprekers uitnodigen. De frequentie hiervan is nog niet bekend (vermoedelijk één keer per twee jaar).

Als PEP-lid word je 'automatisch' lid van de IEA en word je via het digitale blad '9-points' geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, interessante artikelen en activiteiten van de IEA wereldwijd. Je kunt hierin ook zelf
artikelen plaatsen. Zie ook de website van de IEA www.internationalenneagram.org.

Lidmaatschap IEA
Om ons als PEP aan te sluiten bij de IEA en op die manier een IEA Affiliation in Nederland te vormen betalen we jaarlijks een bedrag aan de IEA. De contributie zal dan ook per september 2013 verhoogd worden met € 5,- naar € 65,- per jaar.

Als je geen 'automatisch' lid wilt worden van de IEA Affiliation Nederland, dan verzoeken wij je om vóór 16 december a.s. een email te sturen naar info@enneagramplatform.nl . Dit betekent dat je dan ook niet kunt meedelen in de gereduceerde tarieven van de extra georganiseerde activiteiten.

Bestuur IEA Affiliation Nederland
Voor de invulling van de bestuurlijke rollen in deze IEA Affiliation is ervoor gekozen om als basis, dezelfde personen aan te houden als het bestaande bestuur van het PEP. Daarbij is in overleg besloten om degene die al veel internationaal actief is richting de IEA de voorzittersrol te laten vervullen in dit Affiliation bestuur.

Hieronder vind je de namen van degenen die plaats hebben in het IEA bestuur:

Albert Kamphuis (voorzitter)

Margot Rijswijk (vice-voorzitter)

Hans-Willem Soekarman (penningmeester)

Els Verheijen (secretaris)

Interesse om ondersteuning te bieden bij de organisatie van
activiteiten/evenementen: Mike Nikkels, Hendrik Jan Dekker

De vraag aan jullie is, indien je ook interesse hebt om (een keer) te helpen bij de organisatie van een IEA activiteit/evenement (vermoedelijk één keer per twee jaar), laat ons dat dan weten! Stuur een mailtje naar info@ennagramplatform.nl of bel Margot Rijswijk op 06-24980009. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar een nieuwe penningmeester, omdat Thieu Heijltjes ons bestuur, na vele actieve en enthousiaste jaren helaas gaat verlaten. Heb je interesse laat het ons weten!

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben bel of mail ons gerust! Wij houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen.


Namens het PEP bestuur

Margot Rijswijk

Albert Kamphuis

Els Verheijen