Kort verslag Jubileum PEP dag op 8 april 2011
Enneagram en Karakterstructuren
Hoe mensen te laten groeien

Het was weer een leerzame en vooral ook leuke dag. Ongeveer 45 participanten en belangstellenden zijn afgekomen op het onderwerp.

Mededelingen door de voorzitter Margot Rijswijk:
We hebben een nieuwe site die op 1 mei 2011 operationeel zal zijn.
Er is veel informatie op te vinden over de activiteiten en organisatie:

Margot meldt ook dat het PEP vandaag vijf jaar bestaat en dat gaan we 444444 in de vorm van een loterij voor participanten met prachtige prijzen. Na de lunch is de verloting. Prijzen zijn in overdaad beschikbaar gesteld: de hoofdprijs is tweemaal deelname aan het weekend van Russ Hudson in september. Andere prijzen zijn gratis workshops bij Van Kempen Impuls en Coreal Opleidingen en daarnaast hebben zij ook een groot aantal Enneagram boeken beschikbaar gesteld.

Rond half 11 introduceert Albert Kamphuis het onderwerp en de inleider Gyanam Roozen.
Doel van deze dag is de aanwezigen tools aanreiken om zich te ontwikkelen en klanten beter te begeleiden. Hoe kan ik mezelf beter beheren? Hoe zitten emoties en gedachten in de weg bij mij en mijn klanten? Hoe kan ik die bewustmaken?
De studie die Leo Castelein heeft gemaakt nav. deze dag wordt beschikbaar gesteld aan iedere deelnemer en vormt een prima basis om je in de stof te verdiepen en de link naar het Enneagram te vinden.

Gyanam leidt zijn onderwerp in. Hij werkt met het koetsmodel: de paarden zijn drijfveren, gevoelens en gedachten; de koets is je lichaam en binnenin zit je ziel. De koetsier kan gezien worden als de waarnemer en observator. De paarden beschermen de gekwetste binnenkant. De ziel kan naar buiten komen als de “paarden” aangekeken zijn, stil zijn en niet meer in de weg zitten.
We kijken naar vijf karakterstructuren met vijf fasen: winter (angst), lente (emotie), nazomer, zomer (blij genieten) en herfst (verdriet).
We lopen met deze stemmingen door elke fase heen en ervaren hoe het is om zo te zijn en je in een bepaald gevoel te verhouden tot anderen. Die stemmingen blijken heel invoelbaar te zijn en verduidelijken de theorie.
De volgende karakterstructuren komen aan de orde. De beschrijving kan hier alleen maar heel summier zijn. Ik haal er een paar opvallende typen uit die we wellicht tegenkomen in ons werk. Zij komen veelal overeen met de ongezonde Gezondheidsnivo’s in het Enneagram.

  1. Schizoïde type: er is basale angst, onveiligheid en gebrek aan vertrouwen die dwingt tot afstand en afzondering. Anorexia types leven het leven niet en wijzen eigen behoeftes af. We vinden hier de angstige Mister Bean die altijd veiligheid zoekt. Soms komt de angst naar buiten wanneer iemand ineens heel destructief is. Als je eenmaal het leven neemt, kun je zo blij zijn als een lammetje, enorm genieten en echt creatief zijn.
  2. Orale structuur; vanuit een gevoel afgewezen, afhankelijk en verlaten te zijn gaan mensen zich vastklampen en behoeftig uit bedelen in de buitenwereld. We vinden hier de slachtoffers of juist halers, mensen die eisen dat hun behoeften nu bevredigd worden. We hebben gelopen als bedelaar in een ingezakte houding met open mond vooruit en open handen. Je kunt pas genieten als je je gedachten en gevoelens gaat beheren (de paarden van de koets).
  3. Masochistische structuur: vanuit een gevoel onbeschermd te zijn ga je anderen tevreden stellen en verdraag je alles wat op je pad komt. Hier komen we de slapjanussen tegen die niet uitdrukken wat er leeft van binnen. De innerlijke gevoelens als woede zijn geblokkeerd. Of het tegendeel: koppig in het verzet gaan omwille van het verzet en altijd gelijk willen hebben. Gezonde vorm is in redelijke mate opkomen voor jezelf.
  4. Psychopathische structuur: vanuit het gevoel onderworpen te zijn aan anderen, gaan mensen de strijd aan, macht uitleven en uitdagen. Ze blazen zich op om groter te zijn dan ze zich voelen. We kennen ze wel: met de borstkas vooruit en geen inhoud houden mensen zich groot en willen ze zich niet laten kennen. Hier vinden we de manipulators zoals Khadaffi en de Zonnekoning. Gezond is het aankijken van de zwakke plekken waardoor groei mogelijk is tot bouwer en initiator.
  5. Rigide sexual structuur: vanuit een gevoel van wisselende (sexuele) emoties wordt presteren en actie belangrijk ten koste van denken en voelen. Hart en sex zijn losgekoppeld. Plicht is belangrijk. Sex is verdrongen in platonische liefde of wordt juist overdreven uitgestraald. De gezonde vorm is alles op zijn tijd en genieten.

Aan het eind van de dag hebben we onder de leiding van Albert geprobeerd een verbinding te leggen naar het Enneagram.
Zo komen we tot de volgende constateringen of hypotheses:
En zo kwam er een eind aan deze volle en bij tijden erg komische dag. De sheets van Gyanam worden nog beschikbaar gesteld.

De volgende PEP dag zal zijn op donderdag 10 november 2011.
Het onderwerp is nog niet bekend. Natuurlijk zijn we dan weer te gast in Drakenburgh te Baarn.

Jacques van Hees