Verslag PEP dag op 5 april 2012
De V cirkel door Monique Schouten

Op dit thema is een grote groep van 40 mensen afgereisd naar Drakenburgh in Baarn. Zoals te verwachten was hebben we nieuwe mogelijkheden aangereikt gekregen over het typeren van mensen via de V cirkel. De deelnemers hebben de hele dag geboeid geluisterd naar de deskundige wijze waarop Monique haar klanten benadert en interpelleert. Haar visie dat het typeren niet onderschat moet worden, kunnen we na deze dag volledig onderschrijven.

Onze voorzitter, Margot Rijswijk, opent de dag en heet iedereen welkom. Zij is erg enthousiast over de hoge opkomst vandaag. Helaas heeft onze penningmeester zich wegens ziekte afgemeld, we hopen dat hij weer snel de oude is. Daarnaast heeft hij aangegeven dat hij zijn functie van Penningmeester na 8 actieve jaren graag wil overdragen aan iemand anders.  Margot vraagt belangstellenden voor deze functie zich bij haar te melden.

Daarna volgen mededelingen en nieuws over het PEP.
Het bestuur is bezig met een agentschap voor de International Enneagram Association. Eind dit jaar volgt daar meer informatie over.
Zoals gebruikelijk volgt de stand van zaken rond werkgroepen:
1. Intervisie Zuid-Oost. Jacques van Hees geeft aan dat deze groep goed draait en ook onderwerpen op de agenda zet die minder met het Enneagram van doen hebben maar wel belangrijk zijn voor de deelnemers. Er is nog plaats in deze werkgroep.
2. Systemisch en Energetisch Werken met het Enneagram. Leo Castelein meldt dat deze werkgroep experimenteert met onderwerpen die bij deze werkgroep thuishoren. Men komt bijeen in Amersfoort omdat dat centraal ligt. Belangstellenden zijn welkom.
3. Intervisie regio Den Haag. Gemiddeld komen hier 8 deelnemers bij elkaar veelal rond casusbespreking. Ook hier is nog plek.

Hierna krijgt Monique het woord. Hieronder citeer ik een aantal intrigerende en boeiende uitspraken uit haar betoog dat geen moment saai is.
In haar werk staat steeds de vraag centraal hoe mensen bewust in hun eigen energie te krijgen. Goed typeren blijkt erg lastig omdat typeerders veelal te veel de focus  bij gedrag leggen en dat is gevaarlijk. Geloof je klanten nooit, zegt Monique want ze kennen vaak zichzelf niet. Mensen moeten echt leren naar binnen te kijken.
Beter is om te zoeken naar motivatie, achtergronden van gedrag en drijfveren. Het is immers moeilijk om jezelf objectief waar te nemen. We hebben allemaal blinde vlekken en noemen kwaliteiten van onszelf die we hebben aangeleerd.
De uitdaging is om onbewuste drijfveren boven tafel te krijgen, want die zijn bepalend voor alles wat je doet. Dat leidt tot zelfkennis.

Samenvattend: gedrag is onbetrouwbaar, incidenteel, context gebonden en vaak aangeleerd. Drijfveren zijn structureel, je psychologische DNA, aangeboren en sturen je 24/7 aan. Drijfveren zijn een verzameling overtuigingen over jezelf en de wereld die bepalen door welke bril je kijkt. Basis overtuigingen zijn cruciaal en daar volgen weer andere overtuigingen uit waarmee je jouw zelfbeeld bevestigt.
Drijfveren bij gedrag als zorgzaam bijvoorbeeld kunnen heel verschillend zijn: verantwoordelijkheid willen nemen of aanvoelen of willen dat de ander het beter heeft.

Zeer opmerkelijke uitspraken van Monique:
Zij stelt dat in een gezin nooit 2 dezelfde typen zitten, tenzij het gezin uit meer dan 9 personen bestaat. In een relatie ook niet; dat houdt volgens Monique nooit stand.


Hoe werk je nu met de V cirkel?

Monique traint haar studenten om gericht een interview af te nemen.
De Verslaving bepaalt alles en staat centraal in het interview; dat is je motor die je op het diepste nivo aanstuurt. De verslaving stuurt je direct naar je Verleiding.
Het eerste aspect van onderzoek is in hoeverre er sprake is van een matcher (het glas is half vol) of mismatcher (het glas is half leeg).
Een tweede aandachtspunt is hoe de klant in beweging komt en in hoeverre hij in verbinding is en gaat.
Een ander punt van onderzoek is proactief of reactief.
Zoek steeds naar overtuigingen en vraag daarbij door.
Een andere methodiek om mee te werken is structuur. Type Een is zeer gestructureerd en de typen VIER en ZEVEN zijn dat juist niet.
Bij buiktypes zie je dat er sprake is van verzet.
Tenslotte is het cruciaal om vast te stellen of een type doelgericht of juist procesgericht bezig is.
Het interviewen gaat via de KPOD methode: Via klacht naar probleem naar overtuiging naar drijfveer.

Haar opmerkingen maken veel discussie en vragen uit de zaal los, waardoor het een zeer levendig geheel blijft.

Als demonstratie vraagt ze om met vrijwilligers te werken. We beginnen met type EEN aan de hand van de V cirkel die voor elk type op een scherm wordt geprojecteerd. Op deze wijze wordt haar manier van werken inzichtelijk gemaakt.
Bij sommige types legt Monique alleen de V cirkel uit en bij andere doet ze ook weer een demonstratie met meerdere vrijwilligers die de energie van dat type (menen te) hebben.

Na type Vier te hebben uitgewerkt is het tijd voor de lunch die niet in de gebruikelijke ruime zaal is, maar in een klein kamertje klaar staat omdat het gebouw wordt verbouwd en uitgebreid.

In de middag rond Monique deze fase af. Na overleg met de voorzitter besluit zij niet in werkgroepen te gaan werken zoals de opzet was van deze dag maar een demonstratie te geven van hoe zij mensen typeert. Die demo duurt bijna een uur en geeft ook goed aan wat haar manier van werken inhoudt.

Al met al hebben de bezoekers een gedegen inzicht gekregen hoe met de V cirkel gewerkt kan worden.
Tot slot een resumé van de methodiek van de V cirkel:
Op weg naar de beste versie van jezelf:

De voorzitter dankt de spreker voor haar boeiende uiteenzetting en vraagt de zaal naar bevindingen. De zaal reageert met opmerkingen als: boeiende dag, ik kan nu beter typeren, ik heb meer handvaten gekregen om dat te doen, de wijze van typeren is uiterst helder en breed en soms ook confronterend.

We netwerken en praten weer lang en intens na aan de bar onder het genot van sapjes en hapjes.

De volgende PEP dag zal zijn op vrijdag 16 november 2012.
Het onderwerp is nog niet bekend. De kerngroep is bezig met het onderwerp Archetypen, Egyptische goden en het Enneagram. U hoort daar tzt. meer over.
Natuurlijk zijn we dan weer te gast in Drakenburgh te Baarn.


Jacques van Hees