Verslag PEP dag op 4 november 2010
Enneagram en Relaties

 

Met enthousiasme presenteert Margot Rijswijk zich als de nieuwe voorzitter en heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen door de voorzitter:
Er is een nieuwe secretaris gevonden: Els Verheijen. Zij heeft de intentie om ook de website van het PEP meer body te geven. Inmiddels zijn we ook actief op LinkedIn. Ieder van de 35 participanten zal kunnen beschikken over een inlogcode voor de PEP site waarmee de eigen gegevens kunnen worden geactualiseerd in het content management systeem (nieuw). Inmiddels hebben de meesten van jullie de persoonlijke code inmiddels ontvangen. Margot doet een beroep op alle participanten om op de site vooral te vermelden of je een specialisatie hebt en wat die is, zodat we daar misschien vanuit het PEP ook gebruik van kunnen maken voor mogelijke presentaties tijdens PEP-dagen. De site is niet bedoeld voor commerciële uitingen. De secretaris is te bereiken via: info@enneagramplatform.nl
De voorzitter dankt Peter Haima, die tot voor kort secretaris was, voor het vele werk met name aan de site en het opzetten van de ledenlijst en overhandigt hem een bloemetje en een mooi boek.
De kerngroep heeft een nieuw lid: Fransje Sollewijn Gelpke.

Onderwerpen voor toekomstige PEP dagen
De voorzitter legt uit dat het beleid van het bestuur van het PEP is om leden te faciliteren om een bijdrage te leveren aan de onderwerpen die op een PEP dag aan de orde komen. Binnen het PEP bestaat veel deskundigheid en eigen specialisme. Margot deelt formulieren uit waarop iedereen een eigen onderwerp kan vermelden waar hij of zij een keer een presentatie/workshop over zou willen geven. Delen van kennis in een vorm van bv Train de trainer is het idee daarachter. Iedereen krijgt ook een digitale versie van dit formulier toegestuurd. Zij doet een oproep aan de leden om zich te melden met een onderwerp.
Albert Kamphuis vult aan dat je geen specialist hoeft te zijn als je iets aan wilt kaarten. Voortrekker van een praatgroep vanuit nieuwsgierigheid naar een onderwerp is ook prima.
Er volgen vragen en een discussie over hoe met de site om te gaan. Hoe willen we de site gebruiken? Is de site alleen voor onszelf (de leden) bedoeld of ook voor klanten? Kunnen we internationale berichten opnemen? Etc.
Het bestuur zal deze punten meenemen en komt er op terug op de volgende PEPdag.
Door de vele vertragingen ivm files komt de vraag van een van de leden of we altijd op vrijdagen kunnen vergaderen omdat er dan minder files zijn. Er zijn echter leden die nooit op vrijdag kunnen. We blijven dus wisselend vergaderen op donderdag en vrijdag.

Stand van zaken werkgroepen:
• De werkgroep Energetisch en Systemisch werken heeft nu16 leden en was onder andere bezig met de koppeling chakra's en Enneagram. (kp is Leo Castelein, 06-51330125)
• Er draait al heel lang een Enneagram intervisie groep in Zuid-Oost, regio Nijmegen. (kp is Jacques van Hees,  024-3450545)
• De regio Den Haag/Delft kent ook een Enneagram intervisiegroep waar onder meer aan casusbespreking wordt gedaan. (kp is Margot Rijswijk, 06-24980009)
• Regio Amsterdam heeft ook een intervisiegroep waar het Enneagram een bindende factor is. (kontaktpersoon is Reina de Wit, 06-23746980)
Iedereen kan  een intervisiegroep starten.
In de meeste groepen is nog plaats. Door deel te nemen aan een dergelijke groep verdiep je je praktische kennis van het Enneagram sterk, zo is de ervaring.

Inleiding Albert Kamphuis
Albert wil eerst scherp hebben of het gaat over intieme of over zakelijke relaties en doet een oefening in tweetallen om te inventariseren welke vragen er leven.
De onderwerpen blijken heel divers te zijn.
Hij wijst er vervolgens op dat het steeds van belang is of iemand een vraag stelt vanuit ego of vanuit zijn essentie. De coach kan steeds op een onderliggende essentievraag een antwoord geven. Mensen hebben vaak last van hun schaduw en de coach heeft tot taak om hen naar hogere gezondheid te brengen.
Tips van Albert aan ons: Blijf wakker voor dit soort zaken. Als je zelf op gezond nivo zit, trek je een ander ook omhoog. Betrek het subtype er bij. Ga op zoek naar wat zich aandient onder een gevoel als boosheid.
Werken met relaties betekent dus vooral werken met gezondheidsniveaus en subtypen.
Albert onderscheidt 4 fasen in relatieontwikkeling:
1. Joepie fase;in beleving ga je dan naar je groeipunt
2. Eerste puistje; je valt terug op je type energie
3. Conflict; afdaling naar stresspunt
4. Keuzemoment van weer in slaap of naar binnen.
Hij werkt deze fasen door met een vrijwilliger uit de groep. In de middag zal hij voortborduren op deze onderwerpen.

Inleiding Rob Olthof
Rob deelt een paper uit over de relatie als vehikel van de persoonlijke groei van beide partners. Hij werkt met het begrip collusie: wat je eerst aantrekkelijk leek, blijkt zich tegen je te keren. Rob wil de arena verkennen waarin het gevecht tussen partners zich afspeelt.
In een oefening vraagt hij ons een relatie in gedachten te nemen waarin je veel hebt meegemaakt en die in te voelen in lijf/hart/adem. Hij stemt de sfeer af met een lied van Brel op zijn gitaar. Nou daar komen we beslist mee in de stemming. Heel puur!! Alle PEP leden liggen daarna ademloos aan zijn voeten.
Ook Rob schetst fasen, waarbij hij vooral veel aandacht besteedt aan de fase van partnerkeuze. Zijn hypothese is dat we daarbij op zoek zijn naar iemand die bij kan dragen in de heling van onszelf, naar wat onze ouders hebben laten liggen. Je zoekt ook iemand die vertrouwd is voor je. Verliefdheid ziet hij als een tijdelijke psychose. De ander is de pleister op de wond. Je bent vooral verliefd op de illusie in jezelf/ projecties. Verliefdheid heeft dus een functie.
Het onderwerp dat aandacht trekt legt ook de bom onder de relatie. Er is dus werk aan de winkel. Nodig is een verschuiving in bewustzijn van hoe kan de relatie mij dienen naar hoe kan ik de relatie dienen.
De hechting van de oude, veelal eerste liefde, is het sterkst. Soms ga je daar dan later naar terugverlangen als een "first cut".
In het middagdeel wil hij in kleine groepen gaan werken aan ieders grondprobleem en bij welk instinct het conflict ligt.
Zijn inleiding is echt een heel veel belovende en intrigerende aftrap.

 

Dan is het tijd voor de lunch. De soep, de gehaktballetjes, de salades, de lekkere broodjes, de paté, de kazen en de intieme gesprekken smaken weer als vanouds.
Met volle buiken begeven we ons rond half twee terug naar de zaal waar Camiel Ex met twee assistenten op ons wacht  op zijn dansschoenen en de tangomuziek uit de luidsprekers schalt.

 

We gaan leren ons op elkaar af te stemmen en al schuifelend in stilte samen een dans performen. We oefenen in paren heel close tegen elkaar aan waarbij een persoon fungeert als leidend. En dat is pas moeilijk. Niet vanwege de volle buik maar vooral vanwege het volgen dat heel lastig blijkt te zijn. Er wordt te veel gelachen uit onzekerheid, te veel gepraat waar we moeten invoelen en te veel gediscussieerd over de richting. Het heeft meer weg van een kippenhok dan van een balzaal.
Na 30 minuten zwoegen en frustratie is het iedereen duidelijk dat we nog veel te leren hebben. Wat is dit een mooie manier om ontvankelijk en bescheiden te worden. Zo was deze opwarmer ook bedoeld.

 

En dat leren doen we in de twee groepen van Albert en Rob.
De deelnemers hebben ingetekend en gaan naar hun zaal.

Werkgroep Albert Kamphuis
Albert geeft ons nog wat zeer waardevolle ideeën mee. Het subtype zie je vooral terugkomen in de herkenning en vooral bij angsten (krochten nivo). Het subtype is de laatste stap bij zelfherkenning. Bij relaties is de hypothese dat het subtype wel mee speelt. Dat zie je vooral bij gedrag. Je kunt heel mooi aan iemand horen of hij in het ego of in de essentie zit. Bij een ego hoort een kinderlijke stem. De coach richt zich dan op het versterken van het basisvertrouwen, waardoor de klant niet verder zakt richting meer ego, maar juist stijgt naar minder ego.
Hij inventariseert wat ons ding is waar we aan willen werken en wil weten of dat type of subtype gerelateerd is. De uitslag is dat de vraag toch vaak op type nivo ligt.
Vervolgens oefent hij met een vrijwilliger door een probleem uit te werken aan de hand van type, groeipunt, stresspunt en subtype. Zeer interessant en leerzaam.

Werkgroep Rob Olthof
In twee of drietallen hebben we onze relaties onderzocht aan de hand van vragen.
Stap 1 Kies een relatie en stel je de volgende vragen. Hoe is die begonnen? Wat trok je aan in de ander? Wat trok hem/haar aan in jou? Wat waren aarzelingen, wat gaf jou in de ander de doorslag? Stap 2 Verdiepende vragen. Wat was jou eerste teleurstelling? Wat speelt er? hoe opgelost? Hoe was dat voor je, waarin teleurgesteld? Wat was zijn/haar eerste teleurstelling in jou? Hoe speelt dat nu? Stap 3 Welk thema! Welk thema verbindt de aantrekking en de teleurstelling? Hoe herken je dat nu, in welke vorm, hoe vaak etc.?
De algemene conclusie uit de verschillende groepjes was dat het thema dat maakte dat men elkaar aantrekt in het begin van de relatie, nog steeds een belangrijk thema is. Zowel de kant waarom je het fijn hebt met elkaar maar ook waarover je soms gedoe hebt met elkaar.

 

Er is nog lang nagepraat in de bar over weer een boeiende PEP dag!

 

De volgende PEP dag zal zijn op vrijdag 8 april 2011.
Het onderwerp is nog niet bekend. De kerngroep vergadert weer in januari en daarna zal het onderwerp op korte termijn gecommuniceerd worden.
Natuurlijk zijn we dan weer te gast in Drakenburgh te Baarn.

Jacques van Hees en Els Verheijen