Verslag PEP dag op 10 november 2011
De weg naar vrijheid
door Willem Jan van de Wetering

Het was een zeer boeiende en leerzame dag met veel inzicht door veel oefenen.
Ongeveer 30 participanten en belangstellenden waren aanwezig. De verslaglegger was zo geboeid dat hij vergeten is om foto’s te maken. Helaas.

Onze voorzitter, Margot Rijswijk opent de dag en heet iedereen welkom. De werkgroepen van het PEP zijn nog steeds actief en bieden de leden kansen om elkaar vaker te ontmoeten en zich verder te verbinden met de wijsheden van het Enneagram. Voor meer info zie de website van het Pep: www.enneagramplatform.nl

Ook staat zij kort stil bij de workshop die Russ Hudson in september 2011 in Groesbeek heeft gegeven. Pep leden die daarbij aanwezig waren hebben die als geweldig ervaren en zeer inspirerend. De vele boeiende oefeningen leverden een belangrijke bijdrage aan ieders persoonlijke groeiproces. Cees de Voogd gaat proberen Russ in 2012 weer naar Nederland te halen.

Vervolgens geeft Margot het woord aan Willem Jan van de Wetering die een inleiding geeft over het onderwerp: De weg naar vrijheid
Hij werkt veel met muziek, niet alleen omdat hij daar veel affiniteit mee heeft maar omdat muziek snel iets duidelijk maakt.
Het Enneagram beheerst zijn leven; hij is daar iedere dag mee bezig en heeft er 17 boeken over geschreven. Zelfs hij leert steeds weer nieuwe dingen over het model.
Het gaat niet zozeer over de typen maar vooral over de diepere lagen daarbinnen.
Hij behandelt vandaag bij ons de weg naar vrijheid in cyclussen van levensjaren:
0-21,22-42 en 43-62. Dit procesmodel levert fabuleuze inzichten op, zo merkt hij op.

In de kindertijd zijn bepaalde aspecten niet ontwikkeld en dat ga je compenseren met je type, waardoor je blinde vlekken houdt in je verdere leven. Zo ontstaan conditioneringen, beperkingen en trauma’s.
De coach die met de Weg naar Vrijheid werkt, gaat daarin bepaalde aspecten onderzoeken en wil bij de onontwikkelde gebieden komen en die naar boven krijgen. Belangrijk is dan de vraag hoe sterk je het defect ervaart op een schaal van 1 tot 10.
Die aspecten zijn gebonden aan een bepaald Enneatype:

Veiligheid, type 1
Verbondenheid, type 4
Zelfstandigheid, type 2
Ik en de ander, type 8
Intimiteit en seksualiteit, type 5
Verantwoordelijkheid, type 7 en
Vrijheid, type 9.

De typen 3 en 6 doen niet mee. Zij zijn de invloed van buiten, die heel waardevol kan zijn. Als je dat niet wilt erkennen zie je die invloed als bemoeizucht, remmend of straf.
Type 9 is begin- en eindpunt.Iedere aanwezige krijgt het boek van Willem Jan over de weg naar vrijheid. Tof!
Hij behandelt een deel van het procesmodel, namelijk de buiten cirkel.
Via de binnenlijnen en de 12 snijpunten kunnen de kindverlangens worden behandeld. Dat doen we nu niet. Misschien een andere keer.

Willem Jan gaat vervolgens dieper in op elk van de zes genoemde punten.
Hij legt uit welke processen spelen bij iedereen in zijn/haar ontwikkeling. Zijn eigen  persoonlijke ervaringen brengt hij ook in en die werken sterk verduidelijkend. Ook de muziek die hij draait bij elk punt maakt veel helder.

Startpunt is de specifieke energie die je ervaart als je op het betreffende punt gaat staan. De systemische energie gaat vanzelf spreken en werken door vragen te stellen als deze bij typepunt EEN waar het over veiligheid gaat:
Wat ervaar je op dit punt?
Op welke momenten in je leven heb je veiligheid ervaren?
Op welke momenten onveiligheid?
Hoe veilig voel je je nu?
Wat heb je nodig om je veiliger te voelen?

Willem Jan deelt een korte en een uitgebreide vragenlijst per type uit.
Hij doet daarna een demo met een vrijwilliger. We zijn allen verbluft over wat er naar boven komt.

Vervolgens doen we oefeningen bij elk punt teneinde contact te maken met de genoemde aspecten. Dat is pas een ervaring! Amusant en confronterend tegelijk.
Stil en aangedaan gaan we aan de lunch.

In de middag oefenen we in groepen van twee.
Vervolgens plenair nabespreken. Iedereen is geraakt en komt aspecten van zichzelf tegen die geheeld kunnen worden. Echt geweldig!. En ook zo relatief eenvoudig toepasbaar. Willem Jan heeft de verwachtingen waar gemaakt.
Enkele reacties: Wonderbaarlijk, knooppunt opgelost, fantastisch, nieuwe heelheid gevonden en mooi om zo steeds meer mezelf te worden.

We praten natuurlijk weer lang en intens na en bij aan de bar onder het genot van de zo geroemde bitterballen, garnalen, olijven, tomaatspiesjes en het nodige natte vocht. Echt een opPepper zo’n dag. Hopelijk komen er nog meer van.

De volgende PEP dag zal zijn op donderdag  5 april 2012.
Het onderwerp is nog niet bekend. U hoort dat zo spoedig mogelijk.
Natuurlijk zijn we dan weer te gast in Drakenburgh te Baarn.

Jacques van Hees