Verslag PEP dag van 11 april 2013
De symbiotische maskerstructuur binnen het Enneagram

We hebben met ongeveer 30 mensen weer een zeer boeiende dag gehad rond dit thema. Gonnie Hoonhout heeft ons op heel veel verschillende manieren  in de ban gehouden van de polariteit Versmelting versus Autonomie.
Vooral via veel oefeningen hebben we ervaren hoe die polariteit ook in ieder van ons werkzaam is en in meer of mindere mate van invloed is op ons werk als coach of trainer. Bewustzijn op die invloed kan de kwaliteit van je (coaching) begeleiding sterk verbeteren.

Omdat onze voorzitter, Margot Rijswijk, niet aanwezig kan zijn omdat zij recentelijk bevallen is van een gezonde dochter, neemt Els Verheijen de honneurs waar. Zij geeft het woord aan Frits van Kempen, die namens het bestuur van het PEP woorden van afscheid richt aan Thieu Heijltjes, die per heden de bestuurstaak van  penningmeester overdraagt aan Hans Willem Soekarman.Frits geeft aan dat Thieu sinds 2004 een belangrijke steen heeft bijgedragen aan het brandend houden van het PEP vuur. Hij was altijd aanwezig en heeft met zijn beminnelijke en diplomatieke stijl een belangrijke inbreng gehad in het bestuur.

In 2009 heeft hij mede een congres georganiseerd. Daarnaast heeft hij jarenlang het ambt van penningmeester trouw vervuld.

Thieu reageert op deze mooie woorden als volgt: “Ik heb mij steeds ingezet om erkenning te vinden voor het Enneagram. Het is een prachtig model dat op persoonlijk nivo een beter contact en persoonlijke groei mogelijk maakt. We hebben daarin nog een weg te gaan”.

Hans Willem Soekarman stelt zich kort voor. Hij komt uit de school van Riso en Hudson en is op dit moment sterk geïnteresseerd in de subtypen. Tip: onderwerp voor een volgende PEP?

Zoals gebruikelijk volgt er kort nieuws over de werkgroepen:Dan is het woord aan Gonnie Hoonhout. Zij heeft een eigen bedrijf: Om de Tafel Communicatie) in het begeleiden van mensen (in communicatie) met leervragen over communiceren en werkt een op een of in kleine groepen. Zij waarschuwt dat het een interactieve dag wordt waarbij iedereen zijn eigen leider is en zelf verantwoordelijkheid neemt voor gedrag en wensen.
Zij legt uit dat iedereen (een) maskers heeft (ontwikkeld). Een masker is een programma dat in werking treedt in relatie met de ander. Je kunt het masker niet vastpakken en het masker weet van geen ophouden.
Het is aan mensen te zien welke maskerstructuur bij hen dominant aanwezig is: lichaamshouding, energie en bewegingen. Mensen kunnen meerdere soorten maskers laten zien.

Vandaag staat het symbiotische masker centraal. Dat masker wordt gevormd in je interactie met (door) verzorgers die je klein of aan de grond willen houden en je tegelijkertijd behandelen als prins of prinses. Dat maakt onzeker of je dingen wel zelf kan doen/ondernemen. De boodschap is ‘groei niet op’, ‘doe de ander een plezier’ (hart) en ‘denk niet’. Die imprint maakt afhankelijk van bevestiging van de ander.

Gonnie laat ons veel oefenen:
Intrigerend en vooral ook lachwekkend hoe verschillend de reacties zijn, afhankelijk van welke energie je inzet: hoofd/hart/buik. Duidelijk wordt dat bij jezelf kunnen blijven (buik) een voorwaarde is voor een effectieve samenwerking en dat ‘versmelten vanuit het hart’ juist zorgt voor verwarring op de grens tussen jezelf en de ander.

Oefeningen worden afgewisseld met muziek: een mooi lied dat illustreert hoe het masker dingen ziet.


Na de smakelijke lunch gaan we werken met het masker in de coachingspraktijk. We starten met het maken van een gedicht over samen of apart.
Daarna een oefening rond uitstralen van energie. We worden opgesteld in linie  met in het midden een koord. Hoe en wat ervaar je van de ander met ogen open, ogen dicht, naast elkaar of rug aan rug staan?
Na weer een lied van Trijntje Oosterhuis (ken je mij , wie ben ik dan) ervaren we hoe het voelt om ouders en grootouders achter jou te hebben staan. Bijzonder!!
Ruim de tijd nemen we voor een systemische oefening over een klant van ons waar het niet zo lekker mee loopt. Wordt jouw reactie beïnvloed door jouw masker van versmelting of autonomie?
Ik ontdekte zelf bij deze oefening dat ik soms een beetje weerzin heb bij een bepaalde klant. Uit de oefening blijkt echter dat zij mij nodig heeft en mij niet los wil laten. Ik realiseer me dat ik niet afhankelijk wil zijn, maar wat doe ik dan wel? Ik leer om gelijkwaardig met haar op te lopen en dat voelt als bevrijdend en accepterend.
Anderen zie ik ook intense ervaringen opdoen. Indrukwekkend. Ik ga met nieuwe, frisse ogen naar mijn houding naar klanten kijken.

Tenslotte roept Gonnie een vertegenwoordiger van elk type bij haar met de vraag wat herkend of geleerd is. Daarna deelt zij voor iedereen een map uit met een toelichting over dit masker met eigen overtuigingen. Ook vinden we daarin hoe het masker inwerkt op Ho/Ha/Buik. Heel interessant en duidelijk beschreven.

We sluiten af met een kort rondje impressies. Die zijn erg positief: inspirerend, boeiend, spannend, blij dat ik hier was, herkenbaar, verrassend, mooie oefeningen, enthousiast, inzicht gevend, verrijkend, weer een nieuwe taal erbij, blij dat ik toch gekomen ben.

Els bedankt Gonnie voor  haar boeiende, leerzame en zeer deskundige aanpak.
Het was echt weer een geweldige dag!! Veel dank aan Gonnie.
We netwerken en praten weer lang en intens na aan de bar onder het genot van sapjes en hapjes.

De volgende PEP dag zal zijn op vrijdag  8 november 2013.
Een onderwerp is nog niet bekend. Daar wordt aan gewerkt.
Natuurlijk zijn we dan ook weer te gast in Drakenburg te Baarn.

Jacques van Hees