Verslag PEP-dag 3 november 2016
Schepper van je eigen leven


Verslag van de PEP-dag d.d. 3 november 2016 “Schepper van je eigen leven”
door de werkgroep Energetisch & Systemisch Werken van het PEP

Verslag door Charlotte van der Moolen, Kerngroeplid.

Mijn ervaring met de afgelopen PEP dag:

Alle PEP dagen zijn voor mij al mooie dagen, alleen al om de uitwisseling met “collega’s” in het Enneagram. Ik verbaas me er elke keer weer over hoe divers we allemaal het Enneagram inzetten in ons werk, op allerlei gebied,
van gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven tot de  overheid. Het is overal toepasbaar. De afgelopen PEP dag was voor mij een dag waarbij ik echt even moest wennen aan de manier waarop het Enneagram ingezet werd, namelijk als energetisch model, in plaats van de meer traditionele psychologische benadering, dus even weg schakelen van normale typeringen.

De groep die deze dag had voorbereid, heeft er duidelijk zeer veel onderzoekswerk inzitten en had voor ons ook mooi materiaal en interessante oefeningen  meegenomen, supermooi!. Zo begonnen we de dag met kleien J. Wat voor mij ging over het gezamenlijk creëren en onderlinge energie uitwisseling. Daarna kregen we een zeer gepassioneerde uitleg over het Enneagram als symbool voor creatieprocessen, waarna na elk deel  uitleggen er een oefening volgde, eerst voorgedaan voor de groep en daarna in kleinere groepen. Persoonlijk vond ik dit een hele mooie opbouw in de dag.


Hoewel het even  duurde voordat we in de oefening zaten en we lang niet altijd genegen waren om zelf proefpersoon te zijn (want toch wel een beetje onwennig die creatieprocessen), zagen we de werking van de  oefeningen wel tot leven komen terwijl we ermee bezig waren. Zie ook de foto’s voor wat sfeer impressies. En als bonus heeft de werkgroep ook aangeboden om extra sessies te geven voor mensen die zich in bepaalde  aspecten willen verdiepen, er komt zelfs een extra PEP dag, zoveel interesse is er! Wat fijn dat ze dat willen doen en delen.

Na deze mooie workshop is ook het podium  geïntroduceerd waar  aandacht gevraagd werd voor het opstarten van een onderzoeksgroep. Er hebben zich verschillende mensen gemeld die dit graag willen en  hulp vragen van andere Enneagram professionals. Inmiddels kun je daarover meer lezen onder “activiteiten”.