Nieuwsbrief februari 20192019-03-24T14:40:09+00:00

Beste PEP-leden en belangstellenden,

Groei en bloei, is onze ambitie voor 2019! Laten we jullie eens meenemen in onze ideeën.

We laten een actief 2018 achter ons, waarin we hebben mogen genieten van 2 mooie PEP-dagen. Sommigen hebben ook de IEA-dagen en/of ESN-dagen bezocht. Genoten jullie er ook zo van? Wat ons betreft wordt 2019 minstens net zo mooi!

In het afgelopen jaar zijn wij als bestuur druk geweest met het maken van nieuwe plannen, waar de adviesraad en een aantal deelnemers ook een fijne bijdrage aan heeft geleverd, waarvoor dank!

We hebben de ambitie om een (inter)actiever platform te worden, met méér activiteiten, meer samenwerking met anderen en meer betrokkenheid mét en dóór onze leden:

  • Naast de 2 PEP-dagen gaan we in samenwerking met de ESN een Enneagramdag organiseren.
  • Daarnaast komen er 3 themabijeenkomsten van een dagdeel, waarin leden of andere enneagramprofessionals kennis kunnen delen.
  • Op de nieuwe website is ruimte voor blogs, om meer expertise te kunnen delen met elkaar. En ook om de waarde van het Enneagram verder uit te dragen in Nederland.

We stellen onze nieuwe penningmeester ook even aan u voor.

De zaadjes zijn er, nu op naar groeizaam 2019!

Namens het bestuur.

Themabijeenkomst

Enneagram & opstellingen

zondag 10 maart 2019

Nieuw dit jaar: Themabijeenkomsten van een dagdeel. Het spits wordt afgebeten door Frits van Kempen. ….

Deze bijeenkomst vindt plaats in Het Ambt van Nijkerk.

Kosten

€ 10,– voor leden (incl. koffie/thee). Introducé(e)s zijn voor het zelfde bedrag van harte welkom! Nadien bestaat de mogelijkheid om op eigen kosten een lunch te genieten.

Uitnodiging PEP-dag

Teamontwikkeling en verandering in organisaties

vrijdag 5 april 2019

De halfjaarlijkse PEP-dag, die weer plaatsvindt in De Drakenburg in Baarn, gaat dit keer over “Teamontwikkeling en verandering in organisaties”. Charlotte van der Moolen gaat ons aan het werk zetten en geeft ons met behulp van het Enneagram en de innovatiecirkel inzicht in teamdynamieken en bruikbare handvatten voor onze praktijk, of je nu trainer, therapeut, coach bent of manager.  Lees hier meer

PEP-dag “Teamontwikkeling en verandering in organisaties”

Vrijdag 5 april 2019

Plaats:

Conferentiecentrum Drakenburg, Dr, Albert Schweitzerweg 1, Baarn.

Tijd:

9.30 uur – 17.00 uur, met na afloop een drankje en een hapje.

Kosten

€ 40,– voor leden (incl. koffie/thee en maaltijd). Introducé(e)s zijn ook nu weer van harte welkom! Voor een eerste kennismaking betaal je € 55,–, anders € 100,00. Besluit je aan het einde van de dag lid te worden, dan betaal je alsnog de ledenprijs.

MELD JE AAN

Ontwikkelingen in het PEP

De afgelopen jaren heeft Monique van Lierop zich ingezet als penningmeester. Daar bedanken we haar hartelijk voor. Haar opvolger Piet van Gijssel heten we van harte welkom.

We willen al onze enthousiaste ideeën graag verder uitdragen. Daarvoor zoeken we nog iemand die deze taak van Irmgard over zou willen nemen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Diny.

De gezamenlijke dag met de ESN neemt steeds concretere vormen aan. De dag vindt plaats op zaterdag 28 september. Een locatie volgt binnenkort. We zoeken nog mensen die het leuk vinden om de dag voor te bereiden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Diny of Annerieke.

De nieuwe website staat al een tijdje online. Heb je toevoegingen of opmerkingen, wil je ons dit dan laten weten? Een eerste blog op de site is door Annerieke geschreven. Het is de bedoeling dat dit blog toegankelijk is voor al onze deelnemers. Als je een leuke blog hebt, wil je die dan naar ons toe sturen? We hopen op een leuke, interactieve uitwisseling waarbij kennis en kunde op het gebied van het enneagram, ook op de website gedeeld wordt.

Podium – PEP-dag 5 april

Dit podium kun je gebruiken om een presentatie te houden van 5 minuten, wanneer je een onderzoeks- of intervisie- of werkgroep wilt starten. Daarna is er 10 minuten gelegenheid voor vragen van de aanwezige leden.

Wil jij hier gebruik van maken, meld je dan vóóraf aan en mail naar mailto:info@enneagramplatform.nl

Activiteitenagenda

10 maart – Themadag Enneagram en Opstellen

30 maart – ESN-dag (return to the land of the soul)

5 april – PEP-dag Teamontwikkeling en verandering …

23 juni – Themadag Enneagram en Innerlijk Kind

28 september PEP/ESN-dag

1 november – PEP-dag Enneagram Prisoner Project

24 november – Themadag Enneagram en het Christendom