Nieuwsbrief mei 20192019-08-09T13:40:16+00:00

Beste Pep-deelnemers en belangstellenden,

Waardering, dat komt bij ons op als we nadenken over de toekomst van ons platform. Er is veel aan het veranderen, een flink aantal opleidingen is gestopt en dat is van invloed op de toestroom van nieuwe deelnemers.

We zijn met elkaar op zoek naar een manier waarop we ons platform verder vorm kunnen geven en daarin hebben we elkaar nodig. Waardering is voor ons daarbij de sleutel. Waardering voor de verschillende stromingen, waardering voor een ieders kijk op het enneagram en waardering voor wat we zelf toe kunnen voegen.

Door waarde toe te kennen aan wat er is, kunnen we met elkaar dit platform verder vorm geven en de waardevolle boodschap van het enneagram, samen, verder uitdragen.

Om jullie op de hoogte te houden van wat er binnen het platform speelt,  is hier een nieuwsbrief waarin we terugblikken op de PEP dagen van afgelopen november en april. We staan stil bij de themabijeenkomsten, waar we sinds dit jaar mee begonnen zijn en kijken alvast vooruit naar de gezamenlijke dag met de ESN, eind september. Ook hebben we nog een paar praktische mededelingen over de website en de wijze waarop  vanaf nu voor de PEP dagen betaald kan worden.

We wensen jullie een goede zomer toe en hopen jullie te ontmoeten op één van de komende activiteiten.

Met harte groet: Piet, Diny en Annerieke (Het PEP bestuur)

Betaling via de website

Op onze nieuwe website is een betalingsfunctie toegevoegd. Vanaf aankomende PEP dag kunnen jullie online de betaling doen. Onderaan de pagina waarop een beschrijving van de eerstvolgende PEP dag staat, zit een oranje vlak, daar kan je je aanmelden. Het wijst zich op de site vanzelf, misschien kunnen jullie er al vast even naar kijken: https://www.enneagramplatform.nl/pep-dag/

Het is vanaf dan ook niet meer mogelijk om contant op de dag zelf te betalen. Als deze werkwijze bevalt, gaan we dit ook voor de andere activiteiten doorvoeren. We willen jullie graag nog even wijzen op de betalingsvoorwaarden die op de site vermeld staan.

Adresgegevens op de website

We hebben aan alle deelnemers bericht gestuurd over een vermelding op de website. Een ieder kon aangeven welke gegevens men vermeld wilde hebben. Doordat we gebruik maken van een kaartje was het noodzakelijk om alle adressen te vermelden. Bij ieder van jullie staat om die reden het adres toch vermeld.

Een aantal deelnemers heeft niet gereageerd op ons verzoek om gegevens aan te leveren. Zij staan nu dan ook niet op de site vermeld. Mocht je dit toch willen of nog iets aangepast willen hebben, dan kunnen jullie de aanpassingen/toevoegingen aan ons toesturen zodat we het alsnog op de site plaatsen of corrigeren: https://www.enneagramplatform.nl/pep/#zoekeenprof

Terugblik PEP dag  2 november 2018.

In november heeft de werkgroep Harderwijk een mooie dag over de Goddelijke Komedie van Dante Alighieri georganiseerd. Diny heeft daar een foto-verslag van gemaakt. Geïnteresseerden in dat verslag en het door Leo beschikbaar gestelde geluidsfragment van zijn inleidende presentatie en/of het digitale werkboek van die dag, zijn bij haar op te vragen.

Terugblik PEP dag april 2019

Tijdens de afgelopen PEP dag, die geleid werd door Charlotte, waarin het gebruik van het Enneagram binnen teams en organisaties centraal stond, is ook met een schuin oog naar de organisatie van het PEP gekeken.

De hand-out en aanvullende informatie die Charlotte beschikbaar heeft gesteld, is inmiddels aan alle deelnemers van de Pep-dag gestuurd. Mochten er nog geinteresseerden zijn voor het ontvangen van deze informatie, dan is deze op te vragen bij Diny.

Binnen het bestuur hebben we nagedacht over de opmerkingen en feedback tijdens die dag. We willen graag eens opnieuw bekijken of de huidige missie en visie voldoende aansluit of dat een mogelijke verandering het platform goed zou doen.

We bespreken dit tijdens de eerst volgende vergadering met de adviesraad. Eventuele acties die daarop volgen, zullen we uiteraard met jullie delen. Mochten er mensen zijn die de uitwerking van de missies en visies of de ideeën voor de PEP dagen willen ontvangen, dan kunnen jullie deze ook opvragen bij Diny. Natuurlijk krijgen de ideeën voor de PEP dagen (of zelfs een heel weekend) aandacht binnen de kerngroep, waar ze eventueel verder uitgewerkt worden.

Themabijeenkomsten

De eerste themabijeenkomst was een succes. Frits heeft zijn kennis en ervaring met opstellingen en het Enneagram met ons gedeeld. Dit is enthousiast ontvangen. Het komende half jaar gaan we door met de bijeenkomsten die gepland zijn. De eerstvolgende bijeenkomst is die van Jamila.

Zij gaat met ons aandacht besteden aan het innerlijk kind: https://www.enneagramplatform.nl/activiteiten/themabijeenkomst/

Kosten voor de themabijeenkomst, zijn € 10,–. De themabijeenkomst vindt plaats in het Ambt van Nijkerk van 9.30 uur t/m 12.30 uur. Je kunt je via de site opgeven of een email naar Diny sturen. We kijken uit naar zondag 23 juni en hopen jullie daar te verwelkomen.

Open je blik

De extra dag die we samen met de ESN organiseren op 28 september komt steeds dichterbij. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het thema voor die dag is: “Open je blik” waarin de aanwezigen worden uitgenodigd om hun blik te openen zodat hun eigen kleur zichtbaar wordt en om hun blik te verruimen zodat ook de kleuren van anderen gezien worden.

Het wordt een interactieve dag met panels en workshops. De dag is toegankelijk voor professionals, kenners en beginners. Je kunt die dag dus mensen meenemen die graag kennis willen maken met het Enneagram, zonder dat ze professional zijn. De dag vindt plaats op zaterdag 28 september in “De ontmoeting” vrijzinnige kerk in Bennekom.

De kosten voor die dag zijn € 25,– per persoon. Nadere informatie over opgave en dergelijke

volgt z.s.m.

Agenda

Nog even alle activiteiten op een rij:

Themabijeenkomst: Enneagram en innerlijk kind:

23 juni 2019: Het Ambt in Nijkerk

https://www.enneagramplatform.nl/activiteiten/themabijeenkomst/
Liberate you type: Susanne Povelsen:

27 – 28 juni 2019

http://www.coachspirit.dk/liberateyourtype
Maak kennis met het Enneagram en open je blik: gezamenlijke dag met de ESN
28 september 2019: “De ontmoeting”, vrijzinnige kerk in Bennekom.

PEP dag: Enneagram prisoners project
1 november 2019

Themabijeenkomst: Enneagram en christendom
24 november 2019: Het Ambt in Nijkerk.