Wat is de Platformdag?

De Platform dag is de halfjaarlijkse bijeenkomst waar de leden elkaar in hun gezamenlijke belangstelling ontmoeten. De dag is meestal rond een thema georganiseerd. Een paar voorbeelden: enneagram en relaties, energetisch en systemisch werken met het enneagram, enneagram en Transactionele Analyse (TA).

Op deze thematische dag spreekt er een deskundige inleider en wordt er gestreefd naar een goed evenwicht tussen inleiding, ervaringsgericht werken en reflectie.

In de ochtend is er korte tijd aandacht voor PEP-zaken. Daarna wordt het thema door de deskundige op inzichtelijke wijze ingeleid, meestal met illustratieve demonstraties en oefeningen.
Dan is het tijd voor de lunch, een gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de gezamenlijke passie.
In de middag gaan de deelnemers in kleinere groepen uiteen om verder te werken aan het thema van de dag. Meestal heeft dit de vorm van oefengroepjes of workshops. Hier kan het thema naar de praktijk van het eigen werk worden vertaald.

Na een plenaire terugkoppeling en uitleiding wordt het officiële deel van de Platform dag afgesloten en is er gelegenheid om elkaar bij een drankje en een hapje verder te praten.

De ervaring leert dat de leden na een platform dag geïnspireerd en met nieuwe inzichten en vaardigheden naar huis gaan.

Data PEP-dagen
De data van de eerstvolgende PEP-dagen vind je op data activiteiten.

Kosten:
De kosten voor deelname bedragen voor leden € 40,00 voor de gehele dag, inclusief uitgebreide lunch.
Niet leden betalen € 100,00.
Introducé(e)s zijn van harte welkom! Voor een* eerste kennismaking* betaal je € 55,00 voor de hele dag.
Besluit je die dag lid te worden, dan betaal je (alsnog) de gereduceerde ledenprijs.

Meer informatie en aanmelden:
Leden ontvangen automatisch een uitnodiging voor de PEP-dag, met informatie over het programma.
Wil je ook eens kennismaken met het PEP en informatie over de PEP-dagen ontvangen? Meld je dan aan voor de mailinglijst.